דלג לתוכן העמוד

תהליך רישום הנישואין

המועצה הדתית מקדמת אתכם בברכה, בבואכם בשערי מח' הנישואין, ע"מ לפתוח בהליך רישום הנישואין בשעה ערכנו עבורכם דף מידע קצר זה במטרה להקל עליכם את דרכי הרישום ולצמצם את זמן ההמתנה במחלקה.

עם הכניסה למח', יש לקבל מספר סידורי במזכירות ולהכנס אל הרב, אליו הופנתם, עפ"י התור.

טרם הכניסה לרב, יש לברר במזכירות המחלקה:

 • אם מקום עריכת החופה מורשה לעריכת חופות.
 • הקייטרינג – האם ברשותו תעודת כשרות מרבנות מוסמכת וברת תוקף.
 • רב המוזמן על ידי הזוג, לסידור חופ"ק - יש לברר האם הוא מורשה לערוך חופות. אם כן - יש להמציא למחלקה אישור הסכמה מהרב, והסמכה, אישור זה יצורף לתיק, (ניתן גם להעביר בפקס  שמספרו: (02-9917714)

עם הכניסה לרב, יש להציג את הפרטים הבאים:  

 • ת.ז. + ספח.
 • 3 תמונות פספורט.
 • נוכחות של אחד ההורים מצוידים בת.ז. + ספח, או רשיון נהיגה וכן ת. נשואין או כתובה של ההורים.  
 • עדים: 2 עדים גברים מעל גיל 18 (שינם קרובי משפחה), מצויידים בת.ז. + ספח   ו/או רשיון נהיגה.

הערה: העדים או אחד ההורים, יכולים למסור את עדותם במועד אחר.

הדרכה:

בתום הרישום אצל הרב, תופנה הכלה למדריכת הכלות.
בגמר ההדרכה יש למסור את אישור המדריכה כשהוא חתום לרב רושם הנישואין.

חופה:

חופה הנערכת בבית פרטי - על הזוג להמציא אישור מבעה"ב כולל צילום ת.ז,שבביתו תערך החופה.
חופה הנערכת בבית הכנסת - על הזוג להמציא על כך אישור מגבאי ביהכ"נ.

זכאות להנחה :

הזכאים להנחה באגרת הנישואין הם:

 • סטונדנט/בן ישיבה (תלמיד מן המנין ובמסגרת מוכרת).
 • חייל בשירות סדיר/שירות לאומי.
 • מקרה סעד – אישור הלשכה לשירותים חברתיים.
 • עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו.

באם אחד מבני הזוג נמנה על אחד מהקריטריונים הנ"ל - יש להמציא אישור מעודכן ובתוקף למועד החופה.
בגמר הרישום אצל הרב, עליכם לפנות להנ"ח לגברת יעל  כדי לסיים את ההליך המנהלי ולשלם את אגרת הנישואין ממשלתית.
תעודת הנישואין תונפק זמן קצר לאחר החתונה. לשם כך עליכם להחזיר למשרדנו בתוך שבוע ממועד החופה העתק מהכתובה, אישור חופה וקידושין ואישור טבילה במקוה.

אנו מאחלים לכם את מיטב הברכותבבואכם להקים בית חדש בישראל,

הרב שלמה סויסה
מנהל המחלקה