הודעה לציבור על פעילות המועצה הדתית בית שמש לקראת חג הפסח תשפ"ב

כל הפרטים בפנים !!!

מודעה לעיתון ולציבור ניסן תשפ ב