אודות

המחלקה מבצעת הפרשת תרומות ומעשרות מפירות וירקות בחנויות ובמשווקים, באמצעות משגיחים ניידים ומנפיקה תעודות כשרות לאותן החנויות שבהשגחתה. המחלקה מורכבת מרב מנהל המחלקה וממפקחים ומשגיחים, המגיעים מידי יום לחנויות ולשווקים המרכזיים בעיר כדי להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות ופיקוח על כשרות הפירות לענין ערלה.

דוד אלימי
מנהל
052-3815122