דלג לתוכן העמוד

תמונות עירוב

חוט העירוב מעל העמוד

חוט העירוב מעל העמוד 

Eruv string on top of the pole

 

 

עמוד עירוב וחוט עירוב ליד גדר העירובעמוד עירוב וחוט עירוב ליד גדר העירוב

Eruv pole and Eruv string next to Eruv boundary

 

 

עמודי העירוב מקיפין את בית שמשעמודי העירוב מקיפין את בית שמש

Eruv poles surrounding Beit Shemesh

 

 

העירוב כולל את בית שמש התנכ

העירוב כולל את בית שמש התנכ"י

The Eruv including biblical Beit Shemesh

 

 

תל המתלקט של קרן קיימת לישראל כחלק מעירוב בית שמשתל המתלקט של קרן קיימת לישראל כחלק מעירוב בית שמש

KK"L  mountainside which is part of the Eruv

 

 

עמוד: כניסה וחוט עירוב מחובר לתל מלקט

כניסה לבית שמש
עמוד:כניסה וחוט עירוב מחובר לתל מלקט

Entrance to Bet Shemesh: Eruv pole and string attached to mountainside Eruv wall

 

חוט העירוב מסומן בצהוב לבדיקה השבועיתחוט העירוב מסומן בצהוב לבדיקה השבועית

Eruv string marked in yellow for weekly check

 

 

עמוד העירוב מקיף גם את האיצטדיון העירוני ותחנת הדלקעמוד העירוב מקיף גם את האיצטדיון העירוני ותחנת הדלק

Eruv poles around the city stadium and gas station