אודות

מחלקת השבת מוודאת סגירת עסקים, מפעלים וחנויות ברחבי העיר מכניסת השבת ועד צאתה. שירות זה ניתן לכלל הציבור בעיר, כדי להבטיח יום מנוחה בלתי מופרע לתושבי העיר כמו כן דואגת לשמירת קו העירובין המקיף את העיר ומרחיבה אותו בהתאם לפיתוחה של העיר.
אחת מל"ט המלאכות האסורות בשבת, היא הוצאה או טלטול חפצים מרשות הרבים לרשות היחיד וכן להיפך. משום כך מקיפים את העיר בעירוב, הגורם לכך שהעיר כולה מקבלת מעמד של רשות היחיד (מעין רשות פרטית) וניתן לטלטל בשבת באופן חופשי.
העירוב שהוא קו אמיתי, בנוי מגדרות של מבנים; חוטים מעל עמודים (טלפון, תאורה וכד'); תל המתלקט (סוללות עפר).
לאחרונה, נוסף הידור חשוב לעיר כאשר, ביוזמת רב המחלקה וראש המועצה הדתית, הוקפה העיר כולה בעירוב מהודר באורך של כ-50 ק"מ אשר מתיר לכל הפוסקים את הטלטול בה.
המחלקה מעסיקה עובדים המתחזקים את העירוב, ובכל יום רביעי מתקיים סיור במסלול העירוב ומתבצעות בו הפעולות והתיקונים הנדרשים. מידי יום שישי נבדק שוב מסלול העירוב כולו, על מנת לוודא שאין תקלות.

מצורף לנוחותכם מפת העירוב.

1448349891.4380.pdf