הרב שמעון מורסייא שליט"א
מנהל מחלקת כשרות
02-9911361
050-4119045

מערכת הכשרות בבית שמש  נמצאת תחת עינם הפקוחה של המרא דאתרא רבי שמעון ביטון שליט"א, והרב שמעון מורסייא שליט"א.
על פי חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג (1983) מועצת הרבנות הראשית לישראל הינה הגוף היחידי המוסמך לתת תעודת כשרות לבתי עסק שונים בארץ וכן למוצרי יבוא. במסגרת זו פועל אגף הכשרות הארצי כגוף מקצועי המפקח בכל תחומי הכשרות.
מכח החוק הנ"ל, מואצלת הסמכות לרבנויות המקומיות, למחלקות הכשרות במועצות הדתיות ברחבי הערים ולרבנים המקומיים להעניק תעודת כשרות בתחום מקומם, כולל פיקוח והשגחה למפעלים ובתי עסק העומדים בכללי הכשרות הארצית. מחלקת הכשרות מאגדת בתוכה מחלקות ויחידות פעולה, העוסקות בתחומי הכשרות השונים, כגון: מפעלי תעשיה וחרושת, יקבים, מחלבות, אולמות, שרותי הסעדה, מוסדות חינוך.
יש לזכור, הכשרות היחידה הניתנת למקומות אלו היא של הרבנות המקומית בין אם זו כשרות רגילה או אף כשרות למהדרין, בעל העסק המעונין בהשגחה נוספת רשאי לקבל זאת כתוספת בלבד.
הרבנות הראשית הינה הגוף היחיד אשר רשאי להעניק תעודת כשרות לכל חנות ועסק המעוניינים בכך, ואשר מקבלים עליהם לעמוד בסטנדרטי הכשרות הנהוגים והמקובלים.
המחלקה מעסיקה צוות משגיחים, אשר משגיחים על כל הנכנס והיוצא אל החנויות והאולמות.