דלג לתוכן העמוד

שיטות קבורה

קבורת שדה

הנפטרים נטמנים זה לצד זה באותו מפלס קרקע.

 

קבורה זוגית/משפחתית

קבורה זו מתבצעת בעומק הקרקע. החברה כורה קבר בעומק של כ-2 מ'. הנפטר הראשון נקבר בתחתית הקבר, מכוסה באבני הגולל ובעפר על פי דרישת ההלכה ועל גביו ייטמן הנפטר השני. הנפטר השני יכוסה באבני גולל ובעפר ומעליהם מוקמת מצבה משותפת. קבורה זו נהוגה ברחבי אירופה ומנוצלת למספר רב יותר של נפטרים הנטמנים זה על גבי זה. בארץ קבורה זו נהוגה לבני זוג כאשר הנפטר נקבר בתחתית הקבר ולבן זוגו נשמר המקום מעליו לאריכות ימים.

 

קבורת סנהדרין

קבורה זו מתבצעת בתוך אולמות קבורה שנבנו על פי כל כללי ההלכה היהודית. הנפטר מוכנס על ידי מיטה מיוחדת לתוך כוך כדוגמת "קבורת הסנהדרין" שנחשפו בירושלים ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. את המצבה (לוח השיש) מקימים על פתח הכוך. קבורה זו הינה לנפטר בלבד וניתן לשמור מקום לאריכות ימי בן הזוג ליד הנפטר.

 

קבורה רמה

הקבורה מבוצעת במבנה רב קומות כאשר בכל קומה ניתן להביא את הנפטר לקבורה בקבורת שדה או בקבורה זוגית/משפחתית.

 

קבורת על

הבאת נפטר לקבורה מעל לקבר קיים.