הרבנות הראשית בית שמש
02-9911361
02-9912867

הרב שלמה סויסה שליט"א
רב שכונת גבעת שרת וממונה נישואין
9918159- 02
050-4162751