המחלקה מקיימת פיקוח על חנויות לממכר תשמישי קדושה, מפעלי טליתות, שופרות, חוטי ציציות ועל חנויות לממכר תפילין ומזוזות, כמו כן קיים פיקוח על חומר הגלם המובא מחו"ל לת"א.
המחלקה נותנת פיקוח וכשרות למפעלים וחנויות לממכר תשמישי קדושה: תפילין, מזוזות, ציצית, ספרי תורה, שופרות וכו'.
המחלקה הציבה מתקני גניזה ברחבי העיר ודואגת לפנויים בהתאם לכמות חומר הגניזה שהצטבר.