המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שירותי הדת היהודיים" ומתפקידיה לספק שירותים דתיים כמו: כשרות, מקוואות ונישואין (עבור שירותים אלה גובה המועצה הדתית אגרה ע"פ "חוק השירותים הדתיים"). חבריה מתמנים ע"י: השר - 45%, הרשות המקומית - 45%, הרבנות המקומית - 10%.
מתפקידה של המועצה הדתית לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה.
המועצה הדתית
02-9911361

שירותים דתיים ניתנים במסגרת המחלקות הבאות

 1. מחלקת נישואין (רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, ת. נישואין, וכו').
 2. מחלקת הכשרות (פיקוח על הכשרות, מתן ת. כשרות שנתית לבתי אוכל, אולמות, מלונות, מסעדות חנויות וכו').
 3. מח' לטהרת המשפחה (שירותי טבילה).

השירותים הדתיים הנ"ל, ניתנים בהתאם לתשלומי אגרות עבור כל שרות, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הדתות.
במועצה - 11 חברים, בראש המועצה מכהן יו"ר הנבחר עפ"י חוק, אחת לכמה שנים.
תקציב המועצה ממומן ע"י המקורות הבאים (עפ"י החוק):

 • 25% הרשות המקומית
 • 75% משרד הדתות
 • הכנסות עצמיות

* המועצה מבוקרת ע"י רו"ח חיצוני, מבקר העירייה, המדינה וכו'.

פעולות המועצה הדתית במהלך השנה

 • מחלקות הנותנות שירות: נישואין, כשרות, מקוואות, בתי כנסת, שבת ועירובין, תשמ"ק, גניזה ושעטנז, פניות הציבור, ספריה תורנית.
 • עריכת לוח שנה מהודר והפצתו בביהכ"נ, מוסדות ולפרטיים (כ-4,000 לוחות), כמו"כ הפצת בכל בתי אב זמני הדלקת נרות וצאת השבת.
 • סיוע בעריכת טקסי בר מצווה לילדי רווחה והענקת ערכות תפילין וטלית לילדים.
 • רבנים - פוסקי הלכות בעניין 4 מינים בעיר- לקראת סוכות.
 • עריכת "הקפות השניות" - בעיר בהשתתפות הרה"ר ראשי הציבור, תושבי העיר, צעירים ובני נוער, וכן חזנים וזמרים בלווי תזמורת. 
 • השתתפות במסיבות בבתי כנסת בעיר לרגל אירועים שונים (סיום מסכת, ראש חודש, הכנסת ספר תורה וכו).
 • הרב על הקו - מענה טלפוני מוסמך וזמין של רבנים והפצת חוברת שו"ת של שאלות ותשובות.
 • טקסי הענקת פרסי הוקרה וחלוקת מלגות ע"ש הרבנים הראשיים.
 • מפגשים עם בתי כנסת, כנסי גבאים וראשי קהילה.
 • פסח - הגעלת כלים מרכזית, פירסומים שונים, חלוקת מצרכים לנזקקים, מכירת חמץ ע"י רבני העיר והרה"ר.
 • הכשרת כל המקומות העומדים בהשגחת הרבנות לפסח ופירסומם לציבור.
 • דרשות שבת הגדול בבתי הכנסת בעיר, תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים, קיום עצרות מתן תורה לקראת שבועות.
 • הפצת מגילות אסתר והגדות של פסח מאוירות ובשפות שונות, חלוקת מאות ערכות של חנוכיות למשפחות בשיתוף תנועות נוער.
 • שיפוץ מקיף ויסודי של מקוואות וחנוכתם במעמד אישי ציבור ורבנים.
 • עריכת אשכבות וקדיש לנפטרים עפ"י בקשת המשפחות.