דלג לתוכן העמוד

דבר ראש המועצה

בנויה היא לתלפיות היא עירנו בית שמש, טובו אוהליה ורבים הם משכנותיה, ההומים קול תורה ותפילה. מאז היווסדה, היו בני העיר ותושביה , מצוינים בזיקתם למסורת ובשקידתם על כל ענייני הדת, להעמידם על תילם כדבעי. דואגים היו לצרכי הטהרה והמקוואות, לכשרות ולתפעולם של בתי כנסיות ובתי ומדרשות.

שנים עברו, וזכתה העיר בית שמש להוות אכסניה לריכוז גדול של תושבים שומרי תורה ומצוות ההולכים בדרך ה', שהקימו בה שכונות מרובות אוכלוסין  קוממו בתי כנסיות למאות  ייסדו תלמודי תורה למאות ולאלפי תלמידים בנו מקוואות טהרה לעשרות והעניקו את קומתה הרוחנית של העיר בית שמש,  שהייתה באחת למרכז יהודי מהגדולים במדינה כולה.  

כתושביה המרובים של בית שמש, כך רבים גם צורכי הדת שבה, ובמידה כפולה הולכות ההוצאות וגדלות מדי שנה בשנה. ובנקודה זו בדיוק באים אנו 'במועצה הדתית, לסייע ככל שרק ניתן.

בפני העוסקים במלאכת הקודש, הבאים במגע אינטנסיבי עם המועצה ועם ראשיה ועובדיה, אין צורך להציג את רוב הפעולות. אלו יודעים וחשים על בשרם היטב את הנחיצות הקיימת בפעולות המועצה הקריטיות לתפעולם הסדיר של כל צרכי הדת בעיר.

מאז זכיתי לכהן כיו"ר המועצה הדתית, לא חסכתי עמל ויזע, בכדי לייעל ולשפר, לעלות בקודש ולהוסיף עוד ועוד . כמי שעמד בראשות המחלקה לתרבות תורנית בעיר, מוכרים לי היטב צרכיה התורניים, וכאז שעשיתי למינוף המחלקה ולהגדלת תחומי סיועה, כן גם עתה נתונה דאגתי להוסיף ולהרבות.

להלן אבוא בסקירה קצרה ובלתי ממצה, על הפעולות שנעשו בשנים האחרונות על ידי המועצה והעומדים בראשה לביסוס צרכי הכשרות, הטהרה ולרווחת בתי התפילה:

 

  • תקציבי ענק, הועברו על ידנו לעוסקים במלאכה, במטרה לשפץ, לתקן, לייעל את המקוואות, להוזיל את עלות תפעולן, ולהרבות את הנזקקים להן מקרב כלל תושבי העיר.
  • כלל צרכי טהרת המשפחה, עמדו בסימן של עלייה ושיפור, כאשר לבד מחידוש המקוואות, אורגנו כנסים והרצאות ושיעורי תורה לבלניות, ללמד את העם דבר ה' ולנתב את קדושת הבית היהודי.
  • צרכי הקבורה והחברא קדשיא שבעיר, שופרו ותועלו במידה מפליאה, חלקות קבורה חדשים גודרו וקודשו, כשהמועצה מפקחת ונותנת עין בכל עת על ענייני ההלכה התלויים בדבר, ועוד היד נטויה בעזר ה'.
  • הקמנו 'גמ"ח אבלים' -  העומד לימין משפחות האבל והשכול, המנחה את צעדיהם בימי האבל הקשים והרגישים וכמו כן שופרה החלקה הצבאית לכבוד יום הזכרון
  • לעזרת הגבאים ואוצרי הספריות, ולרווחת המתפללים באנו ברכישת ספרי לימוד ותפילה יסודיים ונחוצים, סידורי תפילה לכל הנוסחים, וחומשים לקריאת התורה וכיוצא באלו.
  • שיעורי תורה והרצאות תורניות, כנסים וארגוני 'בר-בי-רב-דחד-יומא' אורגנו ומומנו על ידנו לרווחת כלל תושבי העיר, להגדיל תורה ולהאדירה.
  • בקול תודה והמון חוגג, הוכנסו עשרות ספרי תורה בעיר, כשהמועצה נוטלת חלק בראש ההוצאות לכבוד התורה ולומדיה.
  • נסיעות למקומות הקדושים להילולת רשב"י ועוד אורגנו וסובסדו על ידי המועצה, לרווחת התושבים בני התורה והיראה.
  • ועל כולנה – גולת הכותרת של מפעלינו הגדול: הדאגה לכשרות המסעדות ואולמי השמחות בעיר, כדת וכדין

כאמור הפרטים הרבים שנמנו, ללמד על הכלל כולו באים. להגיד שבחה של המועצה ושל העומדים בראשה, שאת כמעיינם נותנים לרומם קרן הדת. 

פעולות אלו ושכמותם, עולים ומצטברים לחשבון גדול וענק שמאתגר אותנו, מנהלי המועצה להוסיף ולהרבות חיילים לתורה ולתעודה בעזר ממעל.

תקוותנו איתנה, להמשיך את שיתוף הפעולה היעיל של העסקנים והגבאים, יחד להמשיך בפעולות הברוכות ולהגדילם עוד ועוד. לעלות בקודש ולהוסיף עוד ועוד.

בחתימת הדברים, נישא כפיים אל אבינו שבשמיים שאת רצונו אנו עושים ועל צורכי דתו אנו עמלים ודואגים , שישרה שכינתו במעשי ידנו, ויזכו לבוא אל ייעוד אחרית הימים עת תימלא העיר והארץ בדעה את ה' כמים לים מכסים אכי"ר 

 

בתודה על העבר ובתקווה לעתיד,
העומד לשירותכם תמיד: 
 יהודה מהדיזדדה 
יו"ר המועצה הדתית בית שמש