בעקבות ההגבלות החדשות מצורפות הנחיות לציבור, מתעדכן לפי הנחיות משרד הבריאות

הנחיות מעודכנות בכל הנושאים בית הכנסת, אירועים וכו'

הנחיות לציבור להתמודדות עם נגיף הקורונה

בהתאם למצב ובעקבות הסכנה הצפויה להתפשטות נגיף הקורונה, יש להעתיר בתפילה להקב"ה שיעצור את המגפה ויעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים, להעתיר בעד החולים ובעד כך שתיעצר המגפה, רצוי בעת פתיחת ההיכל לומר את פרקי התהילים צא. צו. צח.

וכך הם דברי מרן הראשל"צ יצחק יוסף שליט"א: מאחר ורבו הפניות בנושא עם שאלות שונות בענייני ההלכה הקשורים בעניין, באתי בזה להבהיר כי אין שום הנחייה הלכתית שגוברת על הוראות משרד הבריאות, ההנחיה ההלכתית היחידה בנושא, היא לציית באופן מוחלט לכל הוראות משרד הבריאות ללא יוצא מן הכלל וכל הוראה היוצאת על ידם היא כהוראה הלכתית לכל דבר ועניין.

הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל פירסם בתקופה בה השתוללה מגפת הכולי-רע באירופה וכתב שם: "כבר הזהרתי פעמים הרבה אזהרה אחר אזהרה שיהיו הנהגתם... כפי אשר סידרו ואשר שפטו הרופאים.. ולא יעברו על דבריהם".

לכן ההנחיה ההלכתית היא להיצמד להוראות משרד הבריאות במלואן, ויש לפעול אך ורק על פיהן.

  • תפילות בבתי הכנסת יש לקיים במניינים עד 10 איש בלבד ולפצל את המניינים, התפילות יתקיימו במרחב פתוח ולא בתוך בית הכנסת.

 

  • יש להקפיד לא ללחוץ ידיים, לא לנשק ס"ת, מזוזות, סידורים וכו'.

 

  • יש להקפיד לרחוץ ידיים עם אלכוג'ל ולהשתדל שיהיה בכניסה בבית הכנסת.

 

  • טקסים דתיים, חתונה, בריתות, לוויות ל"ע, יערכו בקבוצות של עד 10 איש בלבד, תוך שמירת מרחק של 2 מטר בן אדם לאדם ולא יותר מ 2 קבוצות בו זמנית.

 

  • מקווה נשים בהתאם לפרסום המשרד לשירותי דת פעילות המקוואות נמשכת כרגיל, נדגיש שהמקוואות עוברים חיטוי ועומדים בתנאים המחמירים של ניקיון והיגיינה, מי שנדרשת לשהות בבידוד חס איסור מוחלט וחמור להגיע למקווה, המשרד לשירותי דת יטפל בחומרה רבה כנגד מפירי הבידוד לרבות נקיטת צעדים פליליים.

 

  • מקווה גברים הוחלט על סגירת המקוואות לגברים באופן מוחלט והוראה מתייחסת לכל המקוואות ציבוריים ופרטיים כאחד.

בברכה,

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"