מתרגלים חירום - שלא יבוא בע"ה ...

עובדי ומתנדבי המועצה הדתית והעומד בראשה בתרגיל חירום לריכוז ופינוי חללים

יו"ר המועצה וראש העיר בתרגיל
ביום שלישי, 5.7  התקיים באולם הספורט ברמת בית שמש א'  תרגיל הפעלה של ריכוז ופינוי חללים (תר"ח).
הפעילות היתה בהתאם לתכנית העבודה של הרשות לפס"ח עליונה לשנת 2016, תרגיל משולב של המועצה הדתית עובדיה ומתנדביה, עיריית בית שמש, פיקוד העורף, משטרת ישראל וכחלק מהערכות הרשות המקומית לשעת חירום .
מטרת התרגיל: תרגול והפעלה של התר"ח המרחבי ברשות, בשילוב כלל הגופים השותפים כולל פריסת אמצעים בשטח בתחנת ריכוז חללים והפעלה מלאה של כח אדם (פעילי פס"ח) ושל צוות תחנת ריכוז החללים (ח"ק, זק"א) בתרגול וניהול של התר"ח ובמטרה להכשירם לייעודם ותפקידם בנושא הטיפול בחללים בשעת חירום. 
בתרגיל לקחו חלק פעיל  יו"ר המועצה הדתית ר' יהודה מהדיזדה הי"ו, עובדי ומתנדבי המועצה הדתית,עובדי העירייה והעומד בראשה ר' משה אבוטבול הי"ו, מתנדבי זק"א והיו"ר הרב אברהם קאפ הי"ו, בסיכום התרגיל נשא דברים יו"ר המועצה הדתית ר' יהודה מהדיזדה ששיבח את כלל המתנדבים שהשתתפו ולקחו חלק בתרגיל גדול וחשוב זה שהוא חסד של אמת ממש, ובפרט את מתנדבי ומתנדבות בית העלמין המקומי אשר הקדישו משיגרת יומם לתרגיל זה.