דלג לתוכן העמוד

מנהלה

מזכיר המועצה:
ר' שלמה קקון

טלפון: 02-9911361 / 02-9912867 / 052-3120481

פקס: 02-9917714

 

מזכיר המועצה הדתית בית שמש: 

הינו אחראי על ביצוע מדיניות המועצה, מבצע את החלטות המועצה, מוודא יישומן ומסייע בהווייתה.

בתחום אחריותו של המזכיר הנושאים הבאים:

  • אדמיניסטרציה.
  • תיאום פיקוח ובקרה פנימית.
  • קשרי פנים וחוץ.
  • נהלי עבודה ועובדים.
  • ממונה על חופש המידע.